Vyhledávání nemovitostí

nabídka - poptávka
typ nemovitosti
 
  
Kompletní služby v oblasti realit od roku 1992
Kontakt
Ing. Jaromír Hos – REAL             email
Úvoz 211/25, 586 01 Jihlava       mapa
tel: 567 309 340, 774 988 678    domů

 · Nabízíme rychlé zpracování znaleckých posudků,    tržních odhadů, kupních a darovacích smluv v krátkém   termínu - bez příplatků  /do 5 dnů po zaměření/.

 ·  Vaše inzerce na prodej nemovitostí – nabídka i poptávka U nás pro Vás  Z d a r m a

Na našich internetových stránkách si můžete zadat inzerát na prodej Vaší nemovitosti zdarma. Nabídka bude uvedena s Vaším kontaktem. V případě uskutečnění Vašeho prodeje nebo nákupu Vám nabízíme veškeré níže uvedené naše služby pro zajištění převodu.

Naše služby:

·        činnost realitní kanceláře

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí

- zajištění podkladů potřebných pro převod nemovitostí (výpis z KN, snímek KM, znalecký posudek, nabývací listiny)

- zpracování znaleckých posudků dle cenového předpisu pro převody a daňové účely

- zpracování tržních a odborných posudků nemovitostí

- znalecké posudky pro exekuční a konkurzní řízení

- ocenění věcných břemen

- zajištění smluv kupních, darovacích a smluv o zřízení a zániku věcného břemene

- zajištění geometrického plánu na oddělení pozemků a zaměření staveb, vytyčení hranic pozemků

 
·        finanční poradenství:

- zajištění úvěrů ze stavebního spoření

- vypracování předběžného návrhu nejvýhodnější varianty úvěru, finanční dostupnost

- zajištění pojištění nemovitosti

- zpracování daňového přiznání pro daň z převodu a daň darovací


·
       
inženýrská činnost:

- vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení

- vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení (zajištění podkladů, - projednání projekt. dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a osobami)

- příprava a vyhodnocení výsledků výběrového řízení

- provádění technického dozoru stavebníka

 

 
© 2011 websun.cz